• Phú Yên phát triển nghề nuôi biển công nghiệp

    17:30 | 27/06/2022

    Phú Yên có bờ biển dài khoảng 189km với trên 21.000ha mặt nước đầm, vịnh, bãi triều, cửa sông… rất thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt tỉnh có hàng nghìn ha vùng biển mở gần bờ và xa bờ có tiềm năng lớn để phát triển nuôi biển công nghiệp.

  • Khánh Hòa phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp

    10:41 | 27/04/2022

    Ngày 26/4, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ chức hội thảo Phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.