• Bản tin năng lượng số 34/2020

    09:01 | 31/08/2020

    Tại Hà Nội, mới đây, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương, Liên Hợp Quốc (UNESCAP) chủ trì tổ chức Hội thảo khởi động giới thiệu kế hoạch thực hiện Dự án thí điểm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Lộ trình quốc gia để thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững số 7...