• Ninh Thuận bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển

    10:32 | 27/02/2024

    Nhằm triển khai thực hiện đề án bảo vệ, phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển theo...