Ninh Thuận bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển

Thứ ba, 27/2/2024 | 10:32 GMT+7
Nhằm triển khai thực hiện đề án bảo vệ, phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch, tỉnh Ninh Thuận tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên vùng ven biển với diện tích giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng là khoảng 6.500ha. Tỉnh trồng mới 200ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay trên đất cát, đồi núi đá ven biển kết hợp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ 1.500ha, nâng cấp 420ha rừng trồng phòng hộ có mật độ thấp.

Tỉnh cũng trồng thêm 1 triệu cây phân tán để góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, chống sa mạc hóa và sạt lở vùng ven biển; kết hợp xây dựng các mô hình phát triển sinh kế cho người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.

Phát triển diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển tại Ninh Thuận

Với các mục tiêu trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện như: tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đất quy hoạch cho lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ rừng. Đơn vị chức năng tổ chức giám sát, kiểm soát chặt chẽ các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng.

Mặt khác, tỉnh Ninh Thuận sẽ xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động đa dạng các nguồn lực từ chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững ở các vùng ven biển đặc biệt khó khăn. Khuyến khích các hình thức liên kết với hộ dân để phát triển rừng ven biển, kết hợp xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, nông - lâm kết hợp du lịch sinh thái; triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, địa phương ven biển triển khai nhân rộng mô hình giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng gắn với phát triển sinh kế nhằm từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân sống ven rừng. Các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng vùng ven biển.

Mộc Trà