• Trao đổi kinh nghiệm thực tế công tác thi công sửa chữa hotline 22kV

    08:52 | 05/09/2022

    Mới đây, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Ban An toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tế công tác thi công sửa chữa hotline 22kV và bế giảng lớp 1 “Đào tạo hotline 22kV bằng phương pháp platform”.