• Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình trang trại thông minh

    11:52 | 15/12/2021

    Ngày 14/12, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Quỹ Thương mại và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Hàn Quốc (FACT) tổ chức Lễ khởi động dự án Thử nghiệm mô hình trang trại thông minh Hàn Quốc trong sản xuất một số loại cây trồng có giá trị theo hướng công nghệ cao tại Việt Nam.