• Trồng khôi nhung, bán trăm ngàn 1kg lá

    23:04 | 31/10/2019

    Nhận thấy địa phương có tiềm năng đất rừng rộng lớn, phù hợp với nhiều loại cây dược liệu, anh Phạm Văn Tiến (Yên Bái) đã trồng thử nghiệm cây lá khôi (khôi nhung) và đạt kết quả khả quan.