5 năm chưa xong Nghị định kinh doanh xăng dầu

Thứ tư, 22/4/2020 | 09:32 GMT+7
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu được đặt ra từ cuối nhiệm kỳ trước nhưng 5 năm vẫn chưa hoàn thiện.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu 5 năm chưa xây dựng xong

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện, trình ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu.

"Vấn đề này đặt ra từ cuối nhiệm kỳ trước nhưng đến nay, gần 5 năm chưa xong, Bộ Công Thương cần rút kinh nghiệm vấn đề này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao các bộ, trước hết là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, có kịch bản, phương án điều hành cụ thể giá xăng dầu kết hợp hiệu quả công cụ quỹ bình ổn giá, không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và mặt bằng giá nói chung.

Thủ tướng nêu rõ, “chúng ta có thể nói là hoàn toàn kiểm soát được mục tiêu lạm phát năm nay” (kiểm soát tốc độ giá tiêu dùng dưới 4% theo Nghị quyết của Quốc hội).

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để sớm giảm giá thịt lợn về khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg. Bình ổn giá gạo, giảm giá điện, giá nước, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đời sống người dân do tác động của dịch COVID-19.

Nam Thanh