6 tháng năm 2022, EVNSPC tiết kiệm 920 triệu kWh

Thứ sáu, 8/7/2022 | 08:00 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty là 920 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,22% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Sản lượng điện nhận trong tháng 6/2022 (bao gồm điện nhận từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và điện mặt trời mái nhà) của EVNSPC là 7 tỷ 421,71 triệu kWh, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước (7 tỷ 300,84 triệu kWh) và giảm 1,16% so với tháng 5/2022. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện nhận toàn EVNSPC (bao gồm điện nhận từ EVN và điện mặt trời mái nhà) là 43 tỷ 412,5 triệu kWh, tăng 4,92% so với cùng kỳ năm trước (41 tỷ 378,26 triệu kWh). 

Sản lượng điện tiêu thụ: thực hiện trong tháng 6/2022 là 7 tỷ 313,8 triệu kWh, tăng 2,84% so với tháng trước và tăng 1,38% so với cùng kỳ 2021 (tháng 6 năm 2021 thực hiện là 7 tỷ 214,1 triệu kWh). Lũy kế 6 tháng năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ là 41 tỷ 438,7 triệu kWh, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 50,06% kế hoạch EVN giao (EVN giao năm 2022 là 82 tỷ 770 triệu kWh). 

Hầu hết các Công ty Điện lực thành viên của EVNSPC đều có mức tăng trưởng điện thương phẩm dương (ngoại trừ Công ty Điện lực Bình Thuận là -6,8%).

Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 6 của EVNSPC là 175 triệu kWh; lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 là 920 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,22% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Trong tháng 6/2022, tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện thông qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 99,99% (không tăng so với tháng 5). Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,61% (tăng 0,11 so với tháng 5). Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,53% (tăng 0,13% so với tháng 5). Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ qua app CSKH/Zalo CSKH đạt 64,46% (tăng 1,76% so với tháng 5).

Nhân viên EVNSPC tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân

Trong tháng 6/2022, Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNSPC tiếp nhận 727.505 yêu cầu của khách hàng. Về chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: tỷ lệ hoàn thành đến hết tháng 6/2022, tổng quát đạt 96%. Trong đó, dịch vụ trực tuyến với 3 mục tiêu cần đạt, tỷ lệ hoàn thành là 100%; phát triển điện mặt trời mái nhà với 1 mục tiêu cần đạt, tỷ lệ hoàn thành đạt 100%. Ngoài ra, hiện có 99,5/100% số khách hàng tham gia dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4; 99,99/100% hồ sơ công việc của khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng được xử lý trên môi trường mạng theo phương thức điện tử. Số hóa 100% hồ sơ, hợp đồng với khách hàng mới bằng phương thức cung cấp hợp đồng mua bán điện bằng điện tử.

Công tác đầu tư xây dựng lưới điện của EVNSPC hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là bài toán khó cho hầu hết các công trình. Đặc biệt, với sự biến động giá cả nguyên vật liệu khó lượng, nhiều công trình, dự án trọng điểm tổ chức đấu thầu nhưng không có nhà thầu tham gia… Toàn Tổng công ty hiện có 23 công trình trễ tiến độ khởi công, có 8 công trình cấp điện áp 110 - 220kV trễ tiến độ đóng điện so với kế hoạch; đến nay chỉ mới khởi công được 9 công trình và đóng điện 12 công trình. Đối với các công trình lưới điện trung hạ thế, đóng điện được 239/618 công trình đạt 38,7% kế hoạch, trong đó đóng điện công trình lưới điện là 126/172 công trình đã góp phần nâng cao công tác cung cấp điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Về nhiệm vụ công tác trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022, EVNSPC sẽ tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố, giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, các công trình cải tạo, nâng công suất và xây dựng mới theo kế hoạch, không điều hòa tiết giảm phụ tải. Triển khai kế hoạch tuyên truyền, thông báo và hướng dẫn khách hàng đảm bảo an toàn khi sử dụng các nguồn điện.

Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích và vận động khách hàng, đặc biệt khách hàng khu vực nông thôn sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn áp dụng mẫu hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính. Tiếp tục tuyên truyền các chính sách, quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN về lắp đặt và thanh toán điện mặt trời mái nhà.

Tùng Lâm