Năng lượng phát triển

65 triệu Euro đầu tư lưới điện thông minh

Thứ ba, 5/4/2016 | 13:05 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho Dự án “Lưới điện thông minh – Hiệu quả trong truyền tải (giai đoạn 1)” trị giá 65 triệu Euro.

Theo đó, ngân hàng Tái thiết Đức sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống lưới điện thông minh nhằm tối ưu hóa hệ thống điện thay dần lưới điện truyền thống hiện nay.

Đầu tư lưới điện thông minh sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Tại Việt Nam, từ cuối năm 2012, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án phát triển lưới điện thông minh. Đến nay một số dự án về phát triển lưới điện thông minh đã và đang được các đơn vị liên quan triển khai.

Với những ưu điểm nổi bật của lưới điện thông minh như: dễ dàng kết nối và phát huy tối đa công suất của các nguồn cung cấp, cho phép các hộ tiêu thụ có vai trò trong việc tối ưu hóa vận hành lưới điện, cung cấp cho hộ tiêu thụ nhiều thông tin và nhiều phương án hơn về lựa chọn nguồn cung cấp.