Năng lượng mặt trời

An Giang đề ra mục tiêu đạt 361,4 triệu kWh điện mặt trời năm 2020

Thứ năm, 25/4/2019 | 10:27 GMT+7
UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời giai đoạn đến 2020, xét đến 2030.

Theo Đề án, mục tiêu xác định đến năm 2020, An Giang dự kiến công suất lắp đặt đạt khoảng 250MWP, với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 361,4 triệu kWh, đầu tư 5.675 tỉ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt lũy kế đạt khoảng 807 MWP, với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 1.166,7 triệu kWh, đầu tư trên 12.643 tỉ đồng.

Mục tiêu của đề án nhằm bổ sung nguồn cấp điện để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong giai đoạn quy hoạch 2016 - 2025 có xét đến năm 2035. Theo đó, tỉnh này sẽ đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mặt trời đồng bộ với Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh trong cùng giai đoạn, nhằm đa dạng hóa các dạng nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao khả năng cung ứng nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Trong điều kiện hiện nay, mục tiêu xác định đến năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt đạt khoảng 250 MWP, với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 361,4 triệu kWh. Giai đoạn sau năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt lũy kế đạt khoảng 807 MWP, với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 1.166,7 triệu kWh.

Các mô hình điện mặt trời trên mái nhà: đến năm 2020, mô hình điện mái nhà nối lưới đạt mốc 500 kWp trên toàn tỉnh, phấn đấu năm 2021 phát triển mô hình điện mái nhà nối lưới đạt 2.000 kWp.

Tại tỉnh An Giang, bức xạ năng lượng mặt trời nằm trong khoảng từ 4,7 - 5,1 kWh/m2/ngày. Bức xạ mặt trời nhiều và ổn định trong suốt thời gian của năm, giảm khoảng 20% từ mùa khô sang mùa mưa. Số giờ nắng trung bình năm tại An Giang là 2.400 giờ. Ngoài ra, bức xạ mặt trời còn được phân bố rộng rãi trên toàn địa bàn tỉnh.

Hải Long