Quy hoạch, xây dựng

An Giang mời đầu tư 30 dự án trọng điểm

Thứ hai, 23/5/2022 | 13:04 GMT+7
UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định ban hành danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 như giao thông; cơ sở hạ tầng - khu đô thị...

Theo đó, có 30 dự án được kêu gọi đầu tư ở các lĩnh vực giao thông; cơ sở hạ tầng - khu đô thị, khu nhà ở; nông nghiệp; công nghiệp; thương mại - dịch vụ - du lịch; văn hóa - xã hội - môi trường.

Các khu công nghiệp mời gọi đầu tư gồm khu công nghiệp Hội An (huyện Chợ Mới) với tổng diện tích 100 ha, tổng mức đầu tư khoảng 950 tỷ đồng; khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên), tổng diện tích khoảng 100ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng; cụm công nghiệp Mỹ Phú (huyện Châu Phú), tổng mức đầu tư khoảng 1.279 tỷ đồng; cụm công nghiệp Hòa An (huyện Chợ Mới), tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng…

An Giang mời đầu tư 30 dự án trọng điểm

Lĩnh vực du lịch có dự án khu du lịch núi Cấm (huyện Tịnh Biên) với tổng diện tich khoảng 1.050 ha, tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng; khu du lịch hồ Tà Lọt kết hợp dân golf, quy mô 120 ha.

Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện công suất 500 tấn/ngày đêm (dự kiến đặt tại huyện Châu Phú hoặc TP Châu Đốc), tổng diện tích khoảng 10 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh An Giang, trong năm 2021, địa phương này đã thu hút đầu tư được 18 dự án, trong đó có 17 dự án đầu tư trong nước, 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 947 tỷ đồng.

Trong năm 2022, An Giang thu hút dòng vốn FDI đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo phục vụ cho nông nghiệp, tận dụng triệt để những cơ hội và lợi thế do các Hiệp định CPTPP, EVFTA và mới nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang đến.

Hạ Quyên