Bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu: Dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất tại huyện Đất Đỏ

Thứ năm, 11/11/2021 | 09:39 GMT+7
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản số 15838 gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tư pháp và UBND huyện Đất Đỏ về việc tạm dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng theo Kết luận số 3959/KL-UBND ngày 22/4/2021.

Được biết, ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kết luận thanh tra số 3959/KL-UBND về việc thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp được giao đất ở trên địa bàn huyện Đất Đỏ và việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT ngày 25/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo kết luận số 3959, “đối với 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng thì giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó; sau đó, yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp”.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, nhận thấy nội dung trên cần phải được rà soát, đánh giá lại để bảo đảm việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai do đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp tạm dừng thực hiện nội dung nêu trên, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong số 235 trường hợp được giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá thì có 23 trường hợp giao đúng, 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật, 196 trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá là sai theo quy định tại khoản 2 điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Đến tháng 4/2020, trong số 196 trường hợp giao sai này, có 48 lô đã được tự nguyện trả lại, 77 lô đất chưa được xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng.

Đối với 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chuyển nhượng, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ khẩn trương thu hồi.

Bà Rịa – Vũng Tàu dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất tại huyện Đất Đỏ

Trên cơ sở áp dụng quy định của Luật Đất đai năm 2013, không được phép thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với những trường hợp đã chuyển nhượng. Còn đối với những trường hợp chưa chuyển nhượng mà đã xây dựng trên đất thì việc xử lý công trình xây dựng trên đất khi thu hồi là không khả thi.

Do đó, đối với 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó. Sau đó, yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp.

Thanh tra tỉnh này xác định, việc giao đất sai có trách nhiệm của một số lãnh đạo là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (giai đoạn 2011 - 2016) trong việc ký nhiều văn bản. Đồng thời, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng có trách nhiệm khi tham mưu giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 196 trường hợp.

Hạ Quyên (t/h)