Bất động sản

Quảng Nam rà soát 70 dự án bất động sản tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng

Thứ bảy, 6/11/2021 | 09:48 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa yêu cầu rà soát lại các dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, nằm giữa thành phố Hội An và thành phố Đà Nẵng.

Ngày 3/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo số 498/TB-UBND về Kết luận cuộc họp giao ban ngày 1/11/2021 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc hiện có 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Theo đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát lại các dự án phát triển nhà ở tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Trong đó, tập trung rà soát chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ pháp lý liên quan.

Ông Thanh đề nghị ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan rà soát lại các dự án phát triển nhà ở tại khu vực nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021.

Theo thông tin công khai từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc hiện có 70 dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Trong đó, có một số dự án quy mô lớn như khu đô thị số 9 quy mô 54,31 ha; khu đô thị 4 quy mô 44,42 ha; khu đô thị Dat Quang Riverside quy mô 22,45 ha…

Thu Uyên (T/H)