Bất động sản

Bản tin bất động sản số 30/2021

Thứ hai, 20/9/2021 | 12:05 GMT+7
Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành để đảm bảo tiến độ việc xây dựng Luật.

Sửa đổi một số nội dung của dự án Luật Đất đai

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch yêu cầu thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như: chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Sửa đổi một số nội dung của dự án Luật Đất đai

Trong đó, tập trung vào các nội dung sửa đổi của Luật gồm:

Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các luật khác có liên quan.

Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

Ngoài ra, sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

Nghệ An tìm được nhà đầu tư dự án khu đô thị, nhà ở 1.250 tỉ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa công bố danh sách nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và khu nhà ở trung tâm Nghi Kim tại 2 xã Nghi Kim, Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (liên danh Trường Sơn - Phục Hưng) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ và đạt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Được biết, dự án trên được hình thành từ 2 dự án trước đây gồm: dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim có quy mô 127.358 m2 và dự án khu nhà ở trung tâm Nghi Kim có quy mô 52.250 m2.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.250 tỷ đồng. Trong đó, khu đô thị Bắc Nghi Kim có tổng chi phí xây dựng khoảng 805 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tạm tính là 39 tỷ đồng; khu nhà ở trung tâm Nghi Kim có tổng chi phí xây dựng khoảng 389,5 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tạm tính là 15,8 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn từng là nhà đầu tư theo đuổi 2 dự án trên. Cụ thể:

Dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim từng được tỉnh Nghệ An xem xét sử dụng làm dự án đối ứng cho dự án xây dựng các tuyến đường quy hoạch tại xã Nghi Kim do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn đề nghị đầu tư theo hợp đồng BT vào năm 2016. Tuy nhiên, dự án BT đã bị dừng triển khai vì không đúng trình tự theo quy định về thực hiện dự án BT.

Dự án khu nhà ở trung tâm Nghi Kim được HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thông qua trong danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 với quy mô dự án là 4,5 ha do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư.

Quảng Nam đề xuất lập quy hoạch khu đô thị gần 1.200 ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo tờ trình, khu đô thị Tam Anh Bắc sẽ có diện tích khoảng 1.157 ha, được định hướng là khu dân cư đô thị với dân số dự kiến khoảng 73.000 người.

Về nội dung nghiên cứu quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết quy hoạch sẽ phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định các khu vực bố trí khu dân cư đô thị đáp ứng nhu cầu ở để phát triển đô thị và tái định cư cho khu công nghiệp Tam Anh và dự án đầu tư xây dựng khác; từng bước hình thành khu đô thị Tam Anh, phục vụ nhu cầu ở cho đối tượng là chuyên gia, lao động tay nghề cao trong các khu công nghiệp cũng như những cư dân tại địa phương và nơi khác đến.

Ngoài ra, nội dung của quy hoạch cũng sẽ xác định quy mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan trong khu đô thị: khu dịch vụ, khu vực ở mới, trường học, tiện ích công cộng trong khu ở... và xác định các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Kinh phí để thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tam Anh Bắc là 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Thu Uyên (t/h)