Năng lượng gió

Bình Định chấp thuận cho 2 doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát tiềm năng điện gió

Thứ tư, 31/1/2024 | 10:17 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định mới đây đã có công văn số 372/UBND-KT về việc lắp đặt cột đo gió để nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió của một số nhà đầu tư trên địa bàn huyện Vân Canh.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 38/SCT-QLNL ngày 5/1/2024 về việc khảo sát, lắp đặt cột đo gió để nghiên cứu đầu tư dự án điện gió của một số nhà đầu tư trên địa bàn huyện Vân Canh và thực hiện ý kiến kết luận của Thưởng trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1188-TB/TU ngày 14/11/2023; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho lắp đặt cột đo gió để nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió trên địa bàn huyện Vân Canh như đề nghị của Sở Công Thương. Cụ thể: cho Công ty Nexil Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd lắp đặt 1 cột đo gió với diện tích chiếm đất khoảng 100m2 trên địa bàn xã Canh Liên, huyện Vân Canh để phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió trên khu vực với diện tích khoảng 1.368ha.

Đồng thời, cho Công ty TNHH Công nghệ Nam Hải được lắp đặt 2 cột đo gió để phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát đánh giá tiềm năng gió trên 2 khu vực. Cụ thể, khu vực 1 lắp đặt 1 cột đo gió với diện tích chiếm đất khoảng 100m2, diện tích khảo sát khoảng 2.253ha thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Cang; khu vực 2 lắp đặt 1 cột đo gió với diện tích chiếm đất khoảng 100m2, diện tích khảo sát khoảng 2.208ha thuộc các xã Canh Liên, Canh Hòa, Canh Thuận, huyện Vân Canh.

Ảnh minh họa

Diện tích các cột đo gió chỉ chiếm đất tạm thời và thời gian cho khảo sát, nghiên cứu lắp đặt cột đo gió, đánh giá tiềm năng gió của các nhà đầu tư nêu trên là 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục để lắp đặt cột đo gió phải đảm bảo trình tự, thủ tục, tuân thủ đúng quy định pháp luật Nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục, triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Nhã Quyên