Quy hoạch, xây dựng

Bình Định phê duyệt đề án khu công viên phần mềm 54 ha

Thứ tư, 29/9/2021 | 12:10 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định số 3926/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án thành lập khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định.

Đề án thành lập khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định có địa điểm thực hiện thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn với diện tích khoảng 54 ha. Trong đó, đất công viên phần mềm có diện tích 10,25 ha; đất công viên khoa học là 8,71 ha; đất dự án đô thị khoa học là 8,01 ha; đất giao thông, cây xanh, nhà máy xử lý nước thải là 21,78 ha; đất xây dựng và cho thuê khu nhà ở chuyên gia là 5,4 ha.

Khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định được xây dựng tại khu vực phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Mục tiêu của đề án nhằm hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của tỉnh Bình Định; tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam…

Trong tương lai, khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định sẽ là đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ và điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp họat động trong khu thực hiện những hoạt động cụ thể như: nghiên cứu - phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin; đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghệ thông tin…

Nhật Linh