Môi trường (old)

Bình Dương: Tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ năm, 5/11/2015 | 15:24 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, các Sở ngành có liên quan đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, căn cứ vào Quyết định 3453/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2030 thì trong giai đoạn 2013 - 2015, Bình Dương có 8 dự án ưu tiên cần tiến hành thực hiện, trong đó có 6 dự án đang triển khai thực hiện.

Cụ thể, dự án “Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai và biến đổi khí hậu thị xã Thuận An” do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chủ trì đã tổ chức chương trình truyền thông cho cán bộ các cấp và cộng đồng dân cư tại 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Thuận An. Tổng kinh phí thực hiện trên 402 triệu đồng, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4175/QĐ-UBND. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2015.

Dự án “Khảo sát lập kế hoạch nâng cấp hệ thống đê bao, xác định sông, kênh mương, suối trên địa bàn tỉnh cần nạo vét, khai thông dòng chảy” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND với tổng kinh phí trên 327 triệu đồng. Hiện nay đơn vị tư vấn đang thực hiện điều tra thu thập số liệu phục vụ lập báo cáo dự án.

Dự án “Giải pháp bảo vệ rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến trên 1,6 tỷ đồng. Dự án “ Tuyên truyền vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một” do Sở Công thương chủ trì, hiện nay đang gửi Sở Tài chính thẩm định với tổng kinh phí dự kiến trên 1,6 tỷ đồng…

Giải pháp ứng phó

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, toàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đối với các giải pháp ứng phó trong giai đoạn ngắn hạn (2011 - 2020), Bình Dương xây dựng chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai và biến đổi khí hậu; thiết lập hệ thống thông tin nhằm cung cấp thông tin, dự báo giải pháp các vấn đề về biến đổi khí hậu; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu theo các kết quả mới nhất; xây dựng các giải pháp bảo vệ hệ sinh thái; diễn tập cứu hộ, cứu nạn…

Đối với các giải pháp ứng phó trong giai đoạn dài hạn (sau năm 2020), Bình Dương cập nhật chính sách mới giúp người dân có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp trong nông nghiệp; nghiên cứu, khảo sát các công trình đập, hồ chứa hiện nay trên địa bàn tỉnh; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các công trình thủy lợi, hồ chứa tỉnh; đề xuất biện pháp thích ứng; tập huấn về phòng chống thiên tai cho cộng đồng; tuyên truyền vận động sử dụng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải khí nhà kính CO2 trong sinh hoạt đô thị…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết, trong thời gian qua, Sở chưa thực hiện đánh giá nhận thức về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND tỉnh. Tuy nhiên, Sở có thực hiện dự án “Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai và biến đổi khí hậu tại thị xã Thuận An”… Tổng kinh phí được giao thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2015 hơn 1.101 tỷ đồng.

Đề xuất các giải pháp

Trong thời gian tới, các Sở ngành Bình Dương tiếp tục thực hiện những dự án: Dự án “Giải pháp bảo vệ rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến trên 1,6 tỷ đồng; dự án “ Tuyên truyền vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một” do Sở Công thương chủ trì, hiện nay đang gửi Sở Tài chính thẩm định với tổng kinh phí dự kiến 1,6 tỷ đồng…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Bình Dương đang gặp phải khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình do việc áp dụng chế độ chính sách trong những năm qua, Nhà nước có thay đổi đơn giá tiền lương nên phải chỉnh sửa hồ sơ, dự án, dự toán thi công nhiều lần; Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ vốn để thực hiện các dự án ưu tiên nên gây áp lực cho địa phương về nguồn vốn để triển khai trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tiếp theo...

Vì vậy, để đảm bảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bình Dương thực hiện đạt kết quả cao, Bình Dương kiến nghị Bộ, ngành Trung ương ban hành định mức, đơn giá điều tra khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của hạn hán làm cơ sở để lập, thẩm định phê duyệt dự án “Ứng phó với hạn hán, khô hạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Song song đó, cắm lại hệ thống cọc, mốc cảnh báo lũ trên sông sài Gòn - Thị Tính và bàn giao cho địa phương quản lý; đầu tư các công trình chống lũ ven sông Sài Gòn bằng nguồn kinh phí Trung ương; hỗ trợ nguồn vốn Trung ương để thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Dương đạt kết quả cao.

Nguồn: Báo TN&MT