Văn hóa, du lịch

Bình Thuận - Tuyên Quang liên kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ năm, 18/1/2024 | 14:36 GMT+7
Theo biên bản hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang, hai địa phương sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Biên bản hợp tác được ký vào tháng 7/2023. Trên tinh thần hợp tác, hai bên sẽ luân phiên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ năm 2024, với chu kỳ 2 năm 1 lần. Các hoạt động được tổ chức bao gồm: giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch nhằm trao đổi, giới thiệu, quảng bá, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; quan tâm, ưu tiên phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Bình Thuận và Tuyên Quang.

Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang

Theo đó, hai Sở sẽ hoán đổi chỉ tiêu biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị luân phiên 2 năm 1 lần cùng với các lĩnh vực khác. Cụ thể, ở lĩnh vực thể dục thể thao, sẽ thường xuyên trao đổi chuyên môn, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, tham mưu chính sách hỗ trợ phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; hợp tác đào tạo, phát triển các môn thể thao thành tích cao thế mạnh, mũi nhọn phù hợp với nhu cầu, năng lực.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương hợp tác phát triển sản phẩm du lịch kết nối dựa trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch của mỗi bên (rừng, biển, hồ, di tích lịch sử), lựa chọn những sản phẩm du lịch đặc trưng để giới thiệu và định hướng cho các doanh nghiệp du lịch hai địa phương liên kết hợp tác xây dựng chương trình, tour tuyến du lịch kết nối, từ đó trao đổi, tăng trưởng lượng khách du lịch, tạo điều kiện gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tích cực tham gia kích cầu du lịch thông qua nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, tạo thành sản phẩm du lịch chung, cùng quảng bá, tiếp thị.

Mỗi năm, tỉnh Bình Thuận sẽ thành lập đoàn doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành để tham dự hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh Tuyên Quang theo lời mời của tỉnh và ngược lại. Xúc tiến du lịch chung nhằm quảng bá hình ảnh du lịch hai địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của mỗi địa phương; thường xuyên cập nhật các thông tin du lịch của mỗi bên trên trang thông tin điện tử của địa phương mình; phối hợp tổ chức các đoàn famtrip để quảng bá, tiếp thị sản phẩm du lịch của từng địa phương; hỗ trợ việc xây dựng hình ảnh du lịch. Thông tin kịp thời kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm của hai địa phương; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp du lịch tham gia.

Bảo Ngọc (T/H)