Trong nước

Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ

Thứ tư, 26/5/2021 | 11:08 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã có Quyết định số 1443/QĐ-BCT ngày 24/5/2021 về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Cụ thể, về phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ; chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật. Phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương; Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương; Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan. Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Hội nghị trực tuyến của Bộ Công Thương hôm 13/5 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở công nghiệp và thương mại; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đồng thời đặt ra một số định hướng phát triển ngành trong thời gian tới. (Ảnh: moit.gov.vn)

Thứ trưởng Đặng Hoàng An chỉ đạo công tác trong lĩnh vực dầu khí, than; tài chính, đổi mới doanh nghiệp, quản lý thị trường, công tác văn phòng; chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời, phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu...

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chỉ đạo công tác trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; cải cách hành chính. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Á - Thái Bình Dương. Phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, WTO cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; chỉ đạo chung về các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài...

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản (trừ lĩnh vực dầu khí và than). Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Mỹ... Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo; công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến; an toàn thực phẩm, công thương địa phương, kinh tế tập thể, thương mại điện tử và kinh tế số, công nghiệp hóa chất; công nghệ thông tin, môi trường; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Phi, Tây Á và Nam Á...

An Vinh