Ca làm việc của lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ/ngày

Thứ ba, 3/8/2021 | 15:56 GMT+7
Theo thông tư mới của Bộ Công Thương, ca làm việc của người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 1 ngày.

Từ ngày 1/9/2021, Thông tư số 04/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư, ca làm việc của người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 1 ngày. Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 7 giờ trong 1 ngày và không quá 42 giờ trong 1 tuần.

Ảnh minh họa

Thông tư cũng quy định về việc làm thêm giờ: bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm. Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

Thời gian nghỉ trong giờ làm việc; nghỉ chuyển ca; nghỉ hàng tuần; nghỉ lễ, tết; nghỉ hàng năm; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương của người lao động làm các công việc trong hầm lò tuân thủ theo quy định tại Bộ luật Lao động.

Anh Thư