TKV nộp ngân sách Nhà nước 8,5 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021

Thứ năm, 8/7/2021 | 09:33 GMT+7
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 nghìn tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 8,5 nghìn tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 7/2021.

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Kế hoạch TKV, trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV diễn ra trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid -19. Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, than nguyên khai sản xuất 20,62 triệu tấn, đạt 54% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 22,54 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch năm; bốc xúc 89,81 triệu m3 đất đá, bằng 54% kế hoạch năm. Các khối sản xuất khoáng sản, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành tốt kế hoạch: sản xuất 717 ngàn tấn Alumin quy đổi, đạt 55% kế hoạch năm; tinh quặng đồng 51,48 ngàn tấn, đạt 52% kế hoạch năm; sản xuất điện 5,4 tỷ kWh, đạt 54% kế hoạch năm; sản xuất 42,46 nghìn tấn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, đạt 59% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 nghìn tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 8,5 nghìn tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm 2021, TKV cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã đề ra

Kết luận kội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế nhiều biến động gây ảnh hưởng không nhỏ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn được duy trì ổn định. 

Triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng giám đốc TKV nhận định, tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và thị trường còn nhiều biến động. Đây vừa là khó khăn, thử thách vừa là cơ hội để TKV nỗ lực phát huy tinh thần vượt khó, tận dụng những điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Đặng Thanh Hải đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Đối với khối sản xuất than, quan điểm điều hành là hoàn thành tốt chỉ tiêu từng tháng, trong đó chú trọng sản xuất than chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu. Khối khoáng sản, phấn đấu đưa dự án nhà máy luyện đồng Bản Qua đi vào sản xuất ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm alumin, đồng tấm… Tiếp tục nâng cao việc sử dụng các sản phẩm trong ngành nhằm hỗ trợ các đơn vị khối cơ khí, tư vấn. Quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và lan tỏa hình tượng “Người thợ mỏ - người chiến sỹ” trong toàn Tập đoàn. Đặc biệt, chú trọng tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10/NQ-ĐU ngày 28/04/2021 của Đảng ủy TKV và thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão…

Theo kế hoạch, tháng 7/2021, Tập đoàn sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,9 triệu tấn than; bóc đất đá 16,5 triệu m3, đào tổng số 22.400 mét lò; sản xuất 119.000 tấn Alumina; 10.100 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 720 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn...

Anh Thư