Đảm bảo hiệu quả công tác thăm dò phát triển mỏ than

Thứ hai, 28/6/2021 | 15:05 GMT+7
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nỗ lực thực hiện, đảm bảo hiệu quả công tác thăm dò phát triển mỏ than.

Tại Quảng Ninh, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải mới đây đã chủ trì làm việc với các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị sản xuất than hầm lò về công tác thăm dò tài nguyên, phát triển mỏ.

Tại buổi làm việc, Ban Tài nguyên TKV đã báo cáo về triển khai công tác thăm dò năm 2021 và thu xếp nguồn vốn cho các đề án thăm dò. Theo đó, tổng khối lượng khoan thăm dò là trên 180.900 m3, trong đó khoan trên mặt bằng trên 174.000 m3, khoan trong lò trên 6.500 m3; công tác đo vẽ bản đồ địa hình/địa chất 3.214 ha; quan trắc 145 tuyến… với tổng giá trị trên 982 tỷ đồng. Đến nay, đã thi công 43.661m. Các hạng mục công việc khác, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện, lựa chọn đơn vị thi công và dự kiến hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

TKV thực hiện, đảm bảo hiệu quả công tác thăm dò phát triển mỏ than

Ban Tài nguyên và các đơn vị sản xuất hầm lò của TKV cũng nêu một số khó khăn vướng mắc như: việc hạch toán chi phí thăm dò vào các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư đã quyết toán nhưng công tác khoan thăm dò vẫn ghi nhận chi phí khoan thăm dò của dự án đó; vấn đề về sắp xếp nguồn vốn cho công tác khoan thăm dò; vấn đề địa chất phức tạp của một số khu vực thi công khoan như khoan qua khu vực bãi thải…

Kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, công tác thăm dò tài nguyên, phát triển mỏ có vai trò quan trọng nhằm chuẩn bị tài nguyên, phát triển sản xuất, đảm bảo sản lượng than trong những năm tới. 

Ông Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành các đề án, khối lượng khoan thăm dò trong năm 2021; giao các Ban chuyên môn Tập đoàn tính toán thu xếp nguồn vốn cho các đề án thăm dò, đồng thời bố trí nguồn vốn phù hợp với từng thời điểm. Các chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện thủ tục về phê duyệt phương án kỹ thuật, phương án thi công và lựa chọn đơn vị thi công trình Tập đoàn thông qua theo quy định trước ngày 31/7/2021… đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa chất trong TKV để thực hiện, đảm bảo hiệu quả công tác thăm dò phát triển mỏ than.

Anh Thư