Năng lượng mặt trời

Các địa phương thông báo kết quả kiểm tra dự án điện mặt trời trước 1/7

Thứ tư, 23/6/2021 | 14:58 GMT+7
Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trước ngày 1/7/2021 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản số 3259/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 185/TTg-CN ngày 9/2/2021, ngày 5/3/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-BCT về kiểm tra phát triển điện mặt trời. Qua công tác kiểm tra hồ sơ và thực địa một số dự án phát triển điện mặt trời (trong đó có điện mặt trời mái nhà) tại một số tỉnh, thành phố, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn các địa phương. 

Ảnh minh họa

Để tăng cường quản lý nhà nước trong phát triển điện mặt trời, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 185/TTg-CN ngày 9/2/2021 về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời theo thẩm quyền của các địa phương. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, thanh tra các dự án điện mặt trời (bao gồm điện mặt trời mái nhà) trong các giai đoạn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư, nghiệm thu và đưa vào vận hành theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả thực hiện về Bộ Công Thương trước ngày 1/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cẩm Hạnh