Năng lượng mặt trời

Khuyến khích đầu tư điện mặt trời tại các mỏ khoáng sản hết hạn khai thác

Thứ ba, 25/5/2021 | 09:10 GMT+7
TP Đà Nẵng khuyến khích đầu tư điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp (trên giá thể) và du lịch đối với các mỏ khoáng sản đã hết hạn khai thác, phải đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường (hiện tại có 24 mỏ với diện tích khoảng 116 hecta).

Theo Đề án phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 mới được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, TP thúc đẩy phát triển điện mặt trời để phục vụ nhu cầu tự dùng và cung cấp cho hệ thống điện quốc gia.

Mục tiêu chung: đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn TP đạt 244,675MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 357.226MWh, đóng góp khoảng 5,62% tổng nhu cầu điện toàn TP. Đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn TP là 577,49MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 843.133MWh, đóng góp khoảng 6,95% tổng nhu cầu điện toàn TP.

Cụ thể, đối với điện mặt trời mái nhà: thực hiện theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 của UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến hoạt động phát triển điện mặt trời trên mái nhà.

Ảnh minh họa

Với điện mặt trời mặt đất, đối với các mỏ khoáng sản đã hết hạn khai thác, phải đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường (hiện tại có 24 mỏ với diện tích khoảng 116 hecta), khuyến khích đầu tư điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp (trên giá thể) và du lịch. Dự kiến công suất lắp đặt khoảng 100MWp. Trong tương lai có thể xem xét 22 mỏ khoáng sản đang hoạt động đến hết thời hạn hoạt động theo quy định của TP để phát triển điện mặt trời.

Đối với các khu công nghiệp công nghệ cao đã được quy hoạch: Đà Nẵng xem xét có chủ trương từ ban đầu về mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời để các chủ đầu tư và cơ quan quản lý chủ động triển khai. Đối với các khu đất được quy hoạch lâu dài cho sản xuất nông nghiệp: khuyến khích kết hợp sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) với lắp đặt điện mặt trời, tăng hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, xem xét một số khu vực phù hợp để gắn sản xuất nông nghiệp – điện mặt trời và du lịch nông nghiệp nhằm tăng thêm hiệu quả kinh tế, tạo thêm điểm đến hấp dẫn mới cho TP.

Đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mặt đất toàn TP đạt 74,96MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 109.435MWh. Đến năm 2035, tổng công suất lũy kế lắp đặt điện mặt trời mặt đất toàn TP đạt 174,9MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 255.349MWh.

Đối với điện mặt trời mặt nước: nghiên cứu tận dụng các mặt nước để lắp đặt điện mặt trời như mặt sông, mặt hồ tự nhiên và nhân tạo, các hồ xử lý nước thải, đặc biệt là mặt nước các vùng biển gần bờ có diện tích lớn trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động môi trường và xã hội.

Nhã Quyên