Quy hoạch, xây dựng

Cần Thơ phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Thứ ba, 29/3/2022 | 08:34 GMT+7
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021.

Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 25,5 m2/người, tổng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố đạt khoảng 33 triệu m2 sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 12m2 sàn/người.

Giai đoạn 2021 - 2025, diện tích nhà ở xây dựng mới hoàn thành trên địa bàn thành phố là khoảng 5,3 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại chiếm tỷ lệ khoảng 33,2%, nhà ở xã hội chiếm 6,5%; nhà ở trong dự án tái định cư chiếm tỷ lệ 9,4%; còn lại là diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 48.755 tỷ đồng. Trong năm đầu kỳ 2021, tổng diện tích nhà tăng thêm là 597.755 m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 22,7 m2 sàn/người. 

Cần Thơ phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

UBND TP Cần Thơ giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành hữu quan, UBND quận, huyện công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; tổng hợp danh mục các dự án đầu tư về nhà ở, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn quận, huyện đến năm 2025 nhằm phục vụ công tác mời gọi thu hút đầu tư.

Công tác lập quy trình đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đảm bảo khoa học, đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Công khai, hướng dẫn cụ thể quy trình đầu tư cho các nhà đầu tư hiểu rõ và thực hiện, giới thiệu địa điểm, rà soát, đề xuất các dự án cần mời gọi đầu tư.

Đồng thời, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị để đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn. Kịp thời hỗ trợ cho chủ đầu tư, tạo điều kiện trong việc hỗ trợ bồi thường, giải tỏa và tái định cư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Thu Uyên