Năng lượng mặt trời

Cập nhật tiến độ các dự án năng lượng chuyển tiếp đàm phán mua điện với EVN

Thứ hai, 15/5/2023 | 09:48 GMT+7
Hiện có 31/85 dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp đã nộp hồ sơ, trong đó 15 dự án hoàn thiện hồ sơ và đang tiến hành thỏa thuận giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo thống kê, cả nước hiện có 85 dự án, nhà máy/phần nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, trong đó có 77 nhà máy/phần nhà máy điện gió, tổng công suất 4.185,4 MW, 8 nhà máy/phần nhà máy điện mặt trời tổng công suất 506,66 MW.

Tính đến thời điểm ngày 10/5/2023, đã có 31/85 dự nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với tổng công suất chưa vận hành thương mại (COD) là 1.956,8 MW, chiếm tỷ lệ 37%) đã nộp hồ sơ.

Cụ thể, có 15 dự án hoàn thiện hồ sơ và đang tiến hành thỏa thuận giá điện với EVN. Ngoài ra, có 11 dự án chưa gửi đầy đủ hồ sơ và cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án (tổng mức đầu tư dự án, hồ sơ tài chính, các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tiến độ dự án, đất đai, thỏa thuận đấu nối, quy hoạch); 5 dự án mới gửi hồ sơ, hiện đang được EVN rà soát.

Cùng với đó, 16 nhà đầu tư đã đề xuất về việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán. Cụ thể: có 10 nhà máy điện với tổng công suất chưa COD là 468,75 MW, chiếm tỷ lệ 10% đề nghị giá tạm tính bằng giá 50% giá trần của khung giá và không thực hiện hồi tố cho giai đoạn tạm đến khi giá điện chính thức được hai bên ký kết thực hiện; có 2 nhà máy điện tổng công suất chưa COD là 104,2 MW, chiếm tỷ lệ 2,2% đề nghị mức giá tạm tính bằng 90% giá trần của khung giá và không thực hiện hồi tố cho giai đoạn tạm đến khi giá điện chính thức được hai bên ký kết và thực hiện.

Cùng với đó, 4 nhà máy điện với tổng công suất chưa COD là 410,5 MW, chiếm tỷ lệ 8,7% đề nghị giá tạm tính theo 2 phương án: giá tạm tính bằng giá 50% giá trần của khung giá và đề nghị thực hiện hồi tố sau khi có giá điện chính thức; giá tạm tính bằng 90% giá trần của khung giá và không thực hiện hồi tố cho giai đoạn tạm.

Hiện mới có 31/85 dự án, nhà máy/phần nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã nộp hồ sơ

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 nhà máy điện với tổng công suất chưa COD là 357,5 MW (chiếm tỷ lệ 7,6%) đã họp và thống nhất mức giá điện tạm thời với EVN bao gồm: Nhà máy điện gió Nam Bình 1, Nhà máy điện gió Viên An, Nhà máy điện gió gió Hưng Hải Gia Lai, Nhà máy điện gió mặt trời Phù Mỹ 1, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3 và Nhà máy điện gió Hanbaram. Đặc biệt, ngày 10/5/2023, EVN phê duyệt giá tạm thời cho Nhà máy điện gió Nam Bình 1, Viên An.

Căn cứ theo hồ sơ nhà đầu tư gửi, Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) đã cấp phép 12/77 nhà máy điện gió chuyển tiếp và 1/8 nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp. Đối với 6 nhà máy điện đã thống nhất giá tạm thời thì mới có 3 Nhà máy điện gió: Nam Bình 1, Hưng Hải Gia Lai, Habaram đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Theo quy định của Luật Điện lực, dự án điện chỉ được đưa vào khai thác khi đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, như đã nêu trên, chỉ có 13/85 nhà máy điện chiếm khoảng 15% đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Theo congthuong.vn