Chuẩn bị bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2

Thứ năm, 7/1/2021 | 09:43 GMT+7
Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với số cổ phần bán đấu giá là 580.120.840 cổ phần, giá khởi điềm 24.520 đồng/cổ phần vào ngày 8/2/2021 tới đây tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 gồm: sản xuất và kinh doanh điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; thí nghiệm hóa; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; cơ khí điện lực; tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện; vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và nhà máy điện sử dụng công nghệ tái tạo.

Chuẩn bị bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2

Tổng công ty có vốn điều lệ (VĐL): 11.866.443.670.000 đồng; tương đương: 1.186.644.367 cổ phần (tính theo mệnh giá). Trong đó: cổ phần Nhà nước nắm giữ: 605.188.627 cổ phần, chiếm 51% VĐL; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.334.900 cổ phần, chiếm 0,1125% VĐL; cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% VĐL.

Theo thông báo của Tổng công ty, giá khởi điểm: 24.520 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 580.120.840  cổ phần, chiếm 48,8875% VĐL.

Điều kiện tham dự đấu giá theo quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2: thời gian và địa điểm phát đơn: từ 8g ngày 11/1/2021 đến 16g ngày 29/1/2021; thời gian và địa điểm nộp đơn, tiền đặt cọc: từ 8g ngày 11/1/2021 đến 16g ngày 29/1/2021. Thời gian bán đấu giá vào 9g ngày 8/2/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (số 16, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM). Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 9/2/2021 đến ngày 18/2/2021.

Tiến Đạt