Kinh tế xanh

Chuyển dịch xanh để phát triển bền vững

Thứ sáu, 1/12/2023 | 10:32 GMT+7
Ngày 30/11, tại Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã nhấn mạnh, phát triển bền vững lấy tăng trưởng xanh làm “chìa khóa” then chốt trở thành xu thế tất yếu.

Diễn đàn do Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, tăng trưởng xanh nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, được hỗ trợ bởi khung khổ pháp lý, dẫn dắt bởi chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Phát triển bền vững lấy tăng trưởng xanh làm “chìa khóa” then chốt đã trở thành yêu cầu cấp bách, được Đảng và Nhà nước định hướng đẩy mạnh nhằm bảo đảm sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và bảo vệ, giữ gìn môi trường. Đây là lựa chọn dài hạn để bảo đảm cân đối, hài hòa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính với sự phát triển và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế; là quá trình chuyển biến về tư duy, nhận thức trong sản xuất, tiêu dùng và lối sống, trong tư duy hoạch định và thực thi chính sách.

Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng, tăng trưởng xanh đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần chủ động giải quyết nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn, ít carbon hơn, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, hướng tới “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhiều rào cản trong xanh hóa sản xuất kinh doanh do khả năng đầu tư vào công nghệ xanh hạn chế, nhận thức với các vấn đề về môi trường, tài nguyên chưa cao, khả năng tiếp cận kiến thức và tài chính còn thấp. Với địa phương, sự khác biệt về đặc điểm tự nhiên, dân số, xã hội dẫn tới sự chênh lệch trong phát triển kinh tế, trình độ lao động, khả năng chuyển dịch trong bối cảnh xanh hóa nền kinh tế cũng là vấn đề đáng lưu tâm.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Arnaud Ginolin, Tổng giám đốc Boston Consulting Group Việt Nam khuyến nghị Chính phủ Việt Nam triển khai 5 vấn đề để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và toàn diện gồm: xây dựng hệ thống phân loại xanh phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững, các tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống ngành kinh tế tại Việt Nam; có cơ chế ưu đãi, khuyến khích xanh; hỗ trợ dự án thí điểm xanh; thúc đẩy tài chính xanh thông qua hỗ trợ phát triển và áp dụng các công cụ tài chính xanh; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, triển khai truyền thông đa kênh nhằm thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan ở cả khu vực công - tư, trong nước và quốc tế đối với tăng trưởng xanh.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng góp ý về việc khai thác động lực tăng trưởng xanh, sớm bảo đảm an sinh xã hội cho đối tượng yếu thế trong tăng trưởng xanh; chia sẻ bài học kinh nghiệm và khả năng áp dụng ở Việt Nam… Từ đó, các đại biểu khuyến nghị, để thúc đẩy chuyển dịch xanh bao trùm, Việt Nam cần thiết lập nền tảng pháp lý toàn diện, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế theo hướng phân loại nền kinh tế xanh, theo ngành và hoạt động cụ thể (hydro sạch, tài chính xanh); xây dựng chương trình, ra mắt cơ chế ưu đãi/khuyến khích xanh ở ngành năng lượng, xử lý chất thải; khởi xướng các chương trình thí điểm xanh, trong những lĩnh vực chiến lược của Việt Nam; bảo đảm triển khai mạnh mẽ quản trị xanh, bao gồm hợp tác giữa các cơ quan và truyền thông đại chúng; đẩy nhanh huy động tài chính xanh và triển khai thực hiện.

Việt Nga (T/H)