Kinh tế xanh

Khơi nguồn tài chính xanh, quản trị xanh cho phát triển bền vững

Thứ tư, 22/11/2023 | 16:48 GMT+7
Ngày 22/11, tại Hà Nội, Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam tổ chức diễn đàn thường niên về quản trị công ty với chủ đề "Khơi nguồn tài chính xanh và quản trị xanh”.

Đây là lần thứ 6 diễn đàn được tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và tài trợ bởi Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO).

Phát biểu tại diễn đàn, ông Darryl James Dong, Kinh tế trưởng của IFC tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường, vì thế cần có lộ trình chuyển đổi sang doanh nghiệp xanh, bắt đầu từ hội đồng quản trị.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Lương Hải Sinh, tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để hướng tới sự phát triển bền vững. Tăng trưởng xanh đòi hỏi phải huy động được nguồn tài chính đa dạng và phong phú. Thị trường tài chính xanh là kênh dẫn vốn quan trọng cho tăng trưởng xanh ở tất cả các nền kinh tế.

Quang cảnh diễn đàn 

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, từ nay đến năm 2040, Việt Nam cần thêm khoản đầu tư khoảng 368 tỷ USD để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Bên cạnh nguồn lực công, Việt Nam đã huy động được nguồn lực từ khu vực tư nhân và nhiều tổ chức quốc tế, thông qua việc hình thành và phát triển thị trường tài chính xanh. Đến nay, thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đã định hình nền tảng và phát triển với 3 cấu phần gồm: tín dụng xanh, cổ phiếu xanh, trái phiếu xanh.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường, sản phẩm tài chính xanh giúp huy động dòng vốn xanh từ các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán được coi là một ưu tiên của cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Muốn tiếp cận được nguồn vốn này thì doanh nghiệp cần phải “xanh" từ trong quản trị doanh nghiệp. Trước hết, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức và hiểu biết về tài chính xanh, xác định những cơ hội, thách thức về tài chính xanh; xây dựng chiến lược trong việc xanh hóa hoạt động kinh doanh, đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ xanh và tăng cường trách nhiệm với môi trường, xã hội; thực hiện quản trị xanh để nâng cao khả năng tiếp cận các công cụ tài chính xanh ưu đãi từ thị trường tài chính xanh trong và ngoài nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.

Góp ý tại diễn đàn, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB) Phạm Như Ánh kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nhanh chóng ban hành hướng dẫn phát triển ngân hàng xanh và tiêu chí phân loại xanh, có tính tới sự phù hợp với các tiêu chuẩn thực hành tốt để tổ chức tín dụng có thể áp dụng cho vay các dự án xanh phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế…

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ vinh danh Hội đồng quản trị của năm (BOTY), dựa trên 3 nhóm tiêu chí: hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị; tiêu chuẩn về phát triển bền vững và giá trị đối với các bên hữu quan; chất lượng quản trị công ty tổng thể.

Theo đó, có 5 Hội đồng quản trị được vinh danh gồm: Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Việt Nam, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PAM, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty CP Sợi Thế Kỷ. Ngoài ra, còn có 5 Hội đồng quản trị được vinh danh Hội đồng quản trị đa dạng và 12 Hội đồng quản trị được vinh danh Hội đồng quản trị tiến bộ.

Khả Như