Đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định trong giai đoạn cao điểm hè

Thứ tư, 24/5/2023 | 11:34 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn 1487/UBND-KTN về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; văn phòng, trường học; các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh - dịch vụ; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các tổ chức kinh doanh điện, tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, các hộ gia đình... trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/5/2020 và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND thành phố về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố. Đồng thời triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực (tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất...), bảo đảm ổn định cung cấp điện giai đoạn cao điểm hè và trong năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm hè năm 2023 để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Hà Nội thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng tại khu vực công cộng

Chủ động phối hợp với Điện lực các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đảm bảo tối thiểu hàng năm tiết kiệm điện 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn thành phố.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống quốc gia và thành phố.

Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện gửi Sở Công Thương để tổng hợp trình các cấp khen thưởng theo quy định. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan... đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng sử dụng điện trên địa bàn biết và thực hiện; tuyên truyền nêu gương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện trên địa bàn.

Quán triệt, triển khai ngay các giải pháp tiết kiệm điện đến từng nhóm đối tượng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong phân phối điện, bán lẻ điện; đảm bảo phương thức vận hành an toàn, ổn định trong hệ thống điện; các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện; bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất.

Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện hợp lý đảm bảo an toàn hệ thống điện, an ninh năng lượng; khuyến khích sử dụng điện năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng và thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm mức cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Chỉ đạo các Công ty Điện lực địa phương làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích khách hàng sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính để có biện pháp xử lý đối với đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn. Tăng cường thực hiện bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023.

Đức Dũng