• Kiểm soát hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng

    15:25 | 25/05/2021

    Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã ra mắt ứng dụng (app) di động nhằm giúp khách hàng sử dụng điện có thể tra cứu, quản lý mọi thông tin về điện, đặc biệt là chủ động theo dõi chỉ số điện năng tiêu thụ hàng ngày, đặt ngưỡng cảnh báo sử dụng điện, tự tính hóa đơn tiền điện…