Đặt mục tiêu giảm 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương đến năm 2030

Thứ tư, 25/11/2020 | 16:15 GMT+7
Tại Hội nghị trực tuyến Các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các biển Đông Á năm 2020 (SEA of Solutions 2020) diễn ra vào ngày 24 - 25/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã phát biểu thể hiện những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc giảm phát thải nhựa đại dương.

Trong buổi làm việc, một số đại biểu bày tỏ việc cần thiết học hỏi những sáng kiến, cam kết từ các nước châu Âu trong việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư nhằm giảm thiểu tác hại, sự thất thoát rác thải nhựa ra môi trường. 

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tái chế tối đa các loại rác thải từ nhựa, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh các vấn đề về đầu tư, công nghệ, năng lực quản lý, cần có một lộ trình, cách tiếp cận chuyển đổi kinh tế sử dụng nhựa một lần sang kinh tế tuần hoàn nhựa, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh tình trạng rác thải nhựa ngoài đại dương là vấn đề cấp bách không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà còn ở toàn khu vực và thế giới.

Theo Bộ trưởng, vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam thời gian qua đã được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và nỗ lực giải quyết thông qua việc đổi mới căn bản trong chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và bằng những hành động thiết thực.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, nghiên cứu khoa học, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Các ban ngành đã và đang nghiên cứu thiết lập một cơ chế đối tác công - tư để doanh nghiệp và cơ quan nhà nước hợp tác tốt hơn trong giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa cũng như rác thải nhựa đại dương.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lần này cũng là cơ hội để Việt Nam triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đảng với những cam kết mạnh mẽ về môi trường như: đặt mục tiêu đến năm 2030 nước ta sẽ giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa. Đồng thời, mở rộng quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông thuộc 11 lưu vực sông chính và tại 12 huyện đảo.

Bộ trưởng cũng gợi mở một số nội dung mang tính giải pháp cụ thể và mong muốn các đại biểu tham dự sẽ lắng nghe và đóng góp ý kiến. Trong đó, trước tiên Việt Nam sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý và thể chế, trước hết ở phạm vi quốc gia về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất các sản phẩm nhựa. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn về nhựa và vi nhựa, chuyển đổi ngành sản xuất nhựa theo hướng bền vững, đảm bảo thân thiện với môi trường, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa đại dương

Tăng cường phát động các phong trào sản xuất và tiêu dùng bền vững các sản phẩm về nhựa; tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của nhà sản xuất và người tiêu dùng đối với các sản phẩm nhựa.

Thiết lập các cơ chế phù hợp cho phép nhà sản xuất nhựa tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, đảm bảo việc sản xuất sản phẩm nhựa theo hướng bền vững.

Gắn vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa đại dương vào Luật Biển bằng các quy định cụ thể về giảm thiểu, thu gom, xử lý rác thải nhựa biển, tăng cường sự tham gia và đóng góp của các ngành và lĩnh vực liên quan như du lịch, thủy sản, giao thông vận tải và phát triển kinh tế biển.

Thiết lập một trung tâm nghiên cứu quốc tế của khu vực với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và quốc gia phát triển nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho giảm thiểu chất thải nhựa.

Ngoài ra, trong phiên làm việc ngày 25/11, các đại biểu tiếp tục thảo luận và thăm quan một gian triển lãm ảo đã được tuyển chọn. Tại đây, các đại biểu tìm hiểu thêm về công nghệ và các giải pháp đối với rác thải nhựa đại dương; từ đó cùng thảo luận về những giải pháp và tìm kiếm sáng kiến, cùng cam kết tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Gia Linh