Quy hoạch, xây dựng

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

Thứ bảy, 13/11/2021 | 11:11 GMT+7
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Văn bản nêu rõ, tổng hợp từ kết quả báo cáo của các bộ, địa phương cho thấy, các bộ, địa phương đang triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trong đó 3/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt; 14/38 quy hoạch ngành quốc gia đã lập xong, lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt.

Đối với quy hoạch tỉnh, có 2 quy hoạch tỉnh đã được thẩm định xong, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; 2 quy hoạch tỉnh đã lập xong, trình thẩm định; 4 quy hoạch tỉnh đã gửi xin ý kiến và đang hoàn thiện để trình thẩm định. Dự kiến đến cuối năm 2021, sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và xin ý kiến, trình thẩm định.

Ảnh minh họa

Để tăng cường công tác triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, địa phương: tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công giao nhiệm vụ lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia vùng, tỉnh, các hoạt động ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin của Bộ KH&ĐT vào trước ngày 20 hàng tháng theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tư tại văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH.

Khánh Nam