Năng lượng tái tạo

Đề xuất 7 quan điểm phát triển bền vững năng lượng tái tạo khu vực châu Á

Thứ năm, 16/6/2022 | 12:26 GMT+7
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vừa đề xuất 7 quan điểm nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của khu vực châu Á tại hội thảo trực tuyến “Châu Á: Châu lục năng lượng tái tạo”.

Hội thảo do Vietnam News (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với The Statesman của Ấn Độ và Korea Herald của Hàn Quốc tổ chức. Cả ba tờ báo đều là thành viên của Mạng lưới Thông tin châu Á (ANN), một liên minh gồm 21 hãng truyền thông tại 19 quốc gia.

Hội thảo đã mang tới một cái nhìn sâu rộng hơn về xu hướng chuyển đổi hiện nay về năng lượng tái tạo ở châu Á, vai trò của công nghệ tiên tiến, sự cấp thiết của việc thay đổi chính sách, các nguồn tài chính tiềm năng và các vấn đề trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Quang cảnh hội thảo tại đầu cầu trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại hội thảo, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường chia sẻ: “Châu Á là châu lục tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới và cũng là châu lục có mức tiêu thụ năng lượng cao nhất toàn cầu. Nhu cầu về năng lượng trong khu vực vẫn đang tiếp tục tăng lên do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng”.

Châu Á cũng là khu vực có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo cùng với kiến thức và chuyên môn đáng kể về năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp của năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển vẫn còn thấp so với các loại năng lượng truyền thống.

Vì vậy, cùng với quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế, chuyển đổi năng lượng đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang năng lượng tái tạo, trong thông điệp gửi đến hội thảo, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số quan điểm phát triển quan trọng.

Thứ nhất, năng lượng tái tạo cần phải trở thành hàng hóa công cộng, phục vụ tất cả mọi người dân và mọi người dân đều có thể tiếp cận được và hưởng lợi từ phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là những nhóm hoặc cộng đồng chịu ảnh hưởng do quá trình chuyển đổi năng lương cần phải được hỗ trợ về sinh kế, đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp.

Thứ hai, cần thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong việc gỡ bỏ các rào cản, bao gồm các rào cản về quyền sở hữu trí tuệ nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo từ các nước phát triển cho các nước đang phát triển.

Thứ ba, chính sách có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Do đó, cần có cơ chế, chính sách phù hợp ở từng quốc gia để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là từ khâu lập quy hoạch đến cấp phép, quản lý và vận hành dự án phát triển năng lượng tái tạo.

Những nhóm hoặc cộng đồng chịu ảnh hưởng do quá trình chuyển đổi năng lương cần phải được hỗ trợ về sinh kế, đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Thứ tư, đặt ra các mục tiêu về phát triển năng lượng tái tạo, đạt phát thải ròng bằng 0 và giảm ô nhiễm không khí trở thành tiêu chí để đưa ra quyết định đầu tư, phát triển các dự án năng lượng. Đặc biệt, cần có sự cam kết và tham gia trách nhiệm của hệ thống tài chính, bao gồm các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính, tín dụng thông qua việc điều chỉnh danh mục cho vay đầu tư theo hướng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Thứ năm, tăng cường đầu tư vào hệ thống truyền tải điện để tối đa hóa lợi ích của việc sản xuất năng lượng gió và mặt trời; đầu tư phát triển hạ tầng cần thiết nhằm đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ sạch như phương tiện giao thông chạy điện như ô tô điện, xe máy điện.

Thứ sáu, bên cạnh nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, cần triển khai đồng bộ các giải pháp khác như phục hồi hệ sinh thái tự nhiên có sức chống chịu trước biến đổi khí hậu để tăng cường khả năng thích ứng, lưu trữ carbon; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhằm sử dụng hiệu quả tối đa tài nguyên trong khi vẫn có thể bảo tồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau, triển khai các giải pháp công nghệ lưu trữ, chôn lấp carbon để góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0...

Cuối cùng, để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tương xứng với tiềm năng của châu lục, cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng các cơ quan thông tấn, báo chí trong khu vực. Chính các cơ quan thống tấn, báo chí, truyền thông sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về tính cấp bách của việc chuyển đổi năng lượng, cũng như giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội do phát triển năng lượng tái tạo mang lại.

Lan Anh