Quy hoạch, xây dựng

Đề xuất phát triển sân bay Chu Lai thành trung tâm dịch vụ hàng không quốc gia

Thứ năm, 2/12/2021 | 11:56 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ về các dự án trọng điểm tại khu kinh tế mở Chu Lai, đồng thời thu hút đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai thành trung tâm dịch vụ hàng không quốc gia có khả năng cạnh tranh quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ mức khá ổn định (năm 2021 dự kiến tăng trưởng 5,1%), hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư phát triển; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sân bay Chu Lai

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2021 - 2025 đề ra, Quảng Nam xác định cần phải tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Trong đó tập trung phát triển vùng Đông tỉnh Quảng Nam, trọng tâm là khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu kinh tế động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều khó khăn ngoài khả năng của tỉnh, nhất là việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển khu kinh tế mở Chu Lai cần phải có chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ những vướng mắc.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam được đăng ký làm việc với Thủ tướng để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nội dung xin đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ lần này xoay quanh 3 nhóm vấn đề chính. Đầu tiên là việc thu hút đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai thành trung tâm dịch vụ hàng không quốc gia có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tiếp đến là đầu tư hệ thống cảng biển tiến tới hình thành trung tâm logistic tại Chu Lai. Đồng thời, Quảng Nam cũng đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư quốc lộ 14D nối đường Hồ Chí Minh với cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc.

Nhật Linh (t/h)