Đề xuất quy định xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ

Thứ sáu, 5/4/2024 | 15:39 GMT+7
Tại dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), chương II, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung nội dung mục 4 quy định xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ.

Theo Bộ Công Thương, việc bổ sung nội dung mục 4 quy định xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ nhằm quy định chế tài ràng buộc trách nhiệm của các chủ đầu tư khi thực hiện chậm trễ các dự án đầu tư xây dựng công trình điện, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, trung ương để quản lý tiến độ các dự án điện, đưa ra biện pháp xử lý các dự án điện chậm tiến độ, đề xuất thu hồi dự án theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Theo dự thảo, tiến độ đưa vào vận hành của dự án nguồn điện trong quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư phải phù hợp với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực, trừ trường hợp dự án nguồn điện được phép điều chỉnh tiến độ theo quy định pháp luật về đầu tư.

Cam kết tiến độ của nhà đầu tư dự án nguồn điện phải được thể hiện trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án. Trường hợp các nhà đầu tư được lựa chọn không thông qua đấu thầu thì cam kết tiến độ của nhà đầu tư được thể hiện trong hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư.

Cam kết tiến độ của nhà đầu tư các dự án nguồn điện bao gồm tối thiểu các mốc tiến độ sau: thời điểm phê duyệt dự án đầu tư; thời điểm ký hợp đồng mua bán điện và thu xếp xong tài chính; thời điểm khởi công dự án nguồn điện; thời điểm đưa dự án vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, dự án chỉ được điều chỉnh tiến độ trong các trường hợp: bị chậm do xảy ra sự kiện bất khả kháng được quy định trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh; dự án không đạt được mốc tiến độ cam kết do hành vi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hạng mục công việc tại mốc tiến độ đó; chậm tiến độ do bên thứ ba liên quan trực tiếp đến các hạng mục công việc tại mốc tiến độ phát triển dự án; do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư mới.

Dự thảo của Bộ Công Thương cũng nêu: Trong trường hợp việc điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án dẫn đến thay đổi tiến độ đưa dự án vào vận hành so Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực thì thực hiện theo điểm a khoản 7 Điều 13 Luật này.

Về cơ chế xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ, dự thảo đề xuất: UBND cấp tỉnh nơi có dự án có trách nhiệm xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dự án nguồn điện chậm tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Sau khi nhà đầu tư bị xử lý theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án lựa chọn nhà đầu tư thay thế hoặc thay thế dự án trong Quy hoạch phát triển điện lực.

Đình Tú