Quy hoạch, xây dựng

Đề xuất tiếp tục triển khai dự án làng Đại học Đà Nẵng

Thứ tư, 10/8/2022 | 14:42 GMT+7
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có báo cáo cấp bách về tình hình triển khai dự án làng Đại học Đà Nẵng trên địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Theo báo cáo, dự án làng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997 với tổng diện tích khoảng 300 ha. Trong đó, khoảng 110 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; khoảng 190 ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, đến nay đã 25 năm, dự án mới chỉ triển khai được một phần thuộc địa phận TP Đà Nẵng. Dự án kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân, công tác quản lý an ninh, trật tự xã hội và xây dựng tại địa phương.

Tính đến thời điểm dự án làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 25 năm

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết do quy hoạch dự án "treo" nhiều năm nên hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội tại khu vực không được đầu tư, nâng cấp. Đường sá không được xây dựng, chủ yếu toàn đường đất; hệ thống đường dây điện xuống cấp, mất an toàn; các công trình văn hóa – thể dục thể thao chưa được đầu tư xây dựng; nhà trẻ, trường mẫu giáo tạm bợ… Qua kiểm tra, rà soát thì dự án phần lớn ảnh hưởng đến đất ở và nhà ở của nhân dân (tỷ lệ đất ở bị ảnh hưởng chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất dự án) dẫn đến chi phí bồi thường tăng cao và rất khó khăn, phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra, rà soát thực trạng tại khu vực dự án đối với gần 160 ha thuộc địa phận thị xã Điện Bàn (đã trừ 30 ha đã được chỉnh trang theo dọc tuyến ĐT 607 trong tổng số 190 ha), có tất cả 1.845 hộ bị ảnh hưởng.Trong đó, 1.375 hộ ảnh hưởng đất ở, 30 hộ ảnh hưởng đất tôn giáo, 440 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp. Số căn nhà thuộc diện giải tỏa trắng là 817 căn. Tổng số lô tái định cư dự kiến cần bố trí là 3.155 lô. 

Theo tính toán của tỉnh Quảng Nam, dự kiến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực tế phần diện tích 160 ha (30 ha đã được chỉnh trang) vào khoảng 4.164 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng theo hồ sơ quy hoạch phân khu (1/2000) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐTTg ngày 09/7/2020 là cần thiết. Góp phần đưa Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Quan điểm của UBND tỉnh Quảng Nam là ủng hộ tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng các Bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu liên quan trong giai đoạn 2023 - 2025 với diện tích 160 ha. Trong trường hợp không bố trí đủ nguồn vốn để giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025, Quảng Nam đề nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu (1/2000) để tập trung triển khai thực hiện trên phần diện tích khoảng 50 ha nêu trên, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Phần diện tích còn lại loại ra khỏi ranh giới dự án để UBND tỉnh Quảng Nam lập quy hoạch chỉnh trang, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân tại khu vực; đồng thời hình thành khu đô thị vệ tinh phục vụ làng Đại học Đà Nẵng.

Nhật Linh (t/h)