Đề xuất về việc thẩm định, nghiệm thu kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thứ hai, 22/4/2024 | 17:20 GMT+7
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến cho biết, Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024, theo đó Luật quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước (tại khoản 5 Điều 83) và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước (tại khoản 1 Điều 9) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, ngay sau khi Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành, việc xây dựng, ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước là hết sức cần thiết.

Theo ông Nguyễn Minh Khuyến, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được Cục Quản lý tài nguyên nước triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, Cục Quản lý tài nguyên nước đã nhận được 107/122 ý kiến góp ý; trong đó có 19/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 63/63 UBND cấp tỉnh; 19/22 đơn vị trực thuộc Bộ; 6/16 tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội sau 60 ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổng hợp, giải trình tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự thảo 3 của Thông tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về nội dung dự thảo; nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Thông tư. Các ý kiến phát biểu cũng tập trung vào đối tượng, phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo Thông tư; quy định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước: thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thực hiện kiểm tra; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra; nội dung và yêu cầu của việc kiểm tra; trình tự tiến hành công tác kiểm tra; thẩm định và nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước…

Khả Như (T/H)