An Giang: Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng, hạn hán

Thứ hai, 15/4/2024 | 14:31 GMT+7
UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi thực hiện quản lý, vận hành hệ thống cống trữ nước; tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn 415/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Công văn 179/UBND-KTN của UBND tỉnh và Công văn 01/BCH-PCTT của Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô 2024.

Bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô 2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương, phù hợp các kịch bản nguồn nước. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động nhiều hình thức linh hoạt tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt.

Các ngành chuyên môn và địa phương cần tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trường hợp xảy ra thiếu nước, không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác; vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất - kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi thực hiện quản lý, vận hành đóng, mở hợp lý hệ thống cống trữ nước vào hệ thống kênh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh ở từng khu vực, thời điểm sản xuất; chủ động bơm nước vào những lúc triều cao; đảm bảo cung cấp điện xuyên suốt cho các trạm bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước phục vụ dân sinh.

Trên cơ sở xác định khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt, đơn vị chuyên môn chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân. Bên cạnh đó, chủ động nạo vét các kênh, mương, đầu cống bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước; rà soát, đánh giá khả năng lấy nước các công trình thủy lợi, nhất là dọc các tuyến sông xảy ra tình trạng hạ thấp mực nước để chủ động triển khai giải pháp thích ứng phù hợp.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, vận hành tích trữ nước, đặc biệt là công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình lấy nước ven sông.

Mộc Trà