Trong nước

Đến nửa đầu tháng 8/2022, cả nước xuất siêu 1,39 tỷ USD

Thứ ba, 23/8/2022 | 16:36 GMT+7
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8, cả nước xuất siêu 1,39 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8/2022, cán cân thương mại thâm hụt hơn 100 triệu USD, tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8, cả nước vẫn xuất siêu 1,39 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 15,13 tỷ USD, giảm khoảng 7%, tương đương 1,13 tỷ USD so với nửa cuối tháng 7/2022.

Trong nửa đầu tháng 8/2022, 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên là: điện thoại và linh kiện (2,71 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,94 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,87 tỷ USD); dệt may (1,8 tỷ USD); giày dép (hơn 1 tỷ USD).

Ở chiều ngược lại, nửa đầu tháng 8 kim ngạch nhập khẩu đạt 15,24 tỷ USD, tăng 7,8% so với nửa cuối tháng trước. Lũy kế đến ngày 15/8, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 237,31 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngành có kim ngạch nhập khẩu đạt từ 1 tỷ USD trong kỳ như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,97 tỷ USD.

Dệt may là 1 trong 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong nửa đầu tháng 8/2022

Tính đến ngày 15/8, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 464,12 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa duy trì mức xuất siêu ở mức 1,39 tỷ USD.

Nhập khẩu có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,5 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,97 tỷ USD).

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 464,13 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 232,76 tỷ USD, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương tăng gần 35 tỷ USD); nhập khẩu đạt 231,37 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương tăng 14,1 tỷ USD).

Đức Dũng