Quy hoạch, xây dựng

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040

Thứ hai, 13/6/2022 | 10:53 GMT+7
Bộ Xây dựng mới đây đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007; phê duyệt quy hoạch chung xây dựng năm 2008, với tổng diện tích gần 19.000 ha.

Đến năm 2014 và 2015, được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thêm ranh giới các khu công nghiệp Hoàng Mai, khu công nghiệp Đông Hồi, khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP, nâng tổng diện tích khu kinh tế Đông Nam lên hơn 20.000 ha.

Trong định hướng, mục tiêu phát triển, khu kinh tế Đông Nam được xác định là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, cực phát triển quan trọng của vùng Trung Bộ; trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại, cảng biển lớn của vùng; trung tâm đô thị lớn của Nghệ An…

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040

Sau khi quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng. Huy động, bố trí các nguồn vốn và thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; thu hút đầu tư các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tính đến tháng 5/2022, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã thu hút được 238 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 86.220 tỷ đồng (tương đương 3,73 tỷ USD). Trong đó có 186 dự án đầu tư trong nước, 52 dự án đầu tư FDI.

Sau hơn 13 năm thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam, cùng với định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay, đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập, khó khăn và có nhiều yếu tố cần bổ sung, cập nhật vào quy hoạch.

Trên cơ sở xin ý kiến các Bộ, ngành và bám sát nhiệm vụ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26/2/2020, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được đề nghị điều chỉnh một số nội dung.

Trong đó, xác định các khu công nghiệp làm trọng tâm phát triển cho khu kinh tế, các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là dự án động lực từ đó lan tỏa phát triển các khu chức năng kèm theo như: đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch các khu chức năng: khu phi thuế quan, khu công nghệ cao, khu trường chuyên nghiệp; điều chỉnh ranh giới các khu chức năng để giảm thiểu tối đa di dời dân cư, gắn với chỉnh trang, sắp xếp lại hợp lý các khu dân cư;

Cùng với đó, tăng diện tích đất các khu công nghiệp từ 4.461 ha lên 5.132 ha: bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ cảng Cửa Lò, kho vận logistics dọc tuyến đường D4; điều chỉnh cơ cấu tỷ lệ đất công nghiệp, đô thị và dịch vụ…

Trên cơ sở những nội dung đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do tỉnh Nghệ An trình bày, các thành viên hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng phản biện, góp ý kiến và thống nhất thông qua.

Khánh Nam