Đóng điện dự án đường dây và TBA 110kV Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Thứ ba, 28/5/2024 | 08:00 GMT+7
Ngày 27/5, Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3) – Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các đơn vị có liên quan nghiệm thu đóng điện dự án đường dây và TBA 110kV Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Đóng điện hoàn thành dự án đường dây và TBA 110 kV Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Dự án có quy mô thi công: xây dựng tuyến đường dây 110kV mạch kép sử dụng dây dẫn ACSR-300mm2 cấp điện cho TBA 110kV Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 6,315km; Xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 2 MBA. Giai đoạn này lắp đặt 1 MBA 40MVA-110/35/22kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA trong tương lai).

Dự án được đóng điện thành công, khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng được mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các phụ tải khu vực huyện Vĩnh Lộc; chống quá tải cho các TBA110kV Hà Trung, TBA 110kV Thiệu Yên; tăng cường liên kết lưới nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phương Anh