Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG

Thứ hai, 27/5/2024 | 15:49 GMT+7
Ngày 27/5, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1260/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng.
<p style="text-align:justify">Theo đó, khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng (LNG) năm 2024 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện được quy định như sau:</p> <p style="text-align:justify">Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 là: 0 - 2.590,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá trần là 2.590,85 đồng/kWh.</p> <p style="text-align:justify">Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024: công suất tinh: 1.579.125 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 6.330,2 BTU/kWh; giá LNG (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí tồn trữ, tái hóa và phân phối khí sau tái hóa): 12,9792 USD/tr.BTU và tỷ giá: 24.520 đồng/USD.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/userfile/User/dohuong/images/2024/5/27/dien-khi-20240527155045865.jpg" style="width:80%" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Bộ Công Thương&nbsp;phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG</em></p> <p style="text-align:justify">Bộ Công Thương yêu cầu, căn cứ khung giá phát điện quy định tại quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.</p> <p style="text-align:justify">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> Cẩm Hạnh