Bộ Công Thương họp với địa phương để thúc đẩy tiến độ các dự án điện khí

Chủ nhật, 26/5/2024 | 15:58 GMT+7
Tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp với các địa phương và nhà đầu tư liên quan đến các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG. Những dự án này là mục tiêu đầu tư trọng điểm theo Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương có dự án điện khí, chủ đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) báo cáo về tiến độ triển khai dự án, khó khăn đang gặp phải trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Theo báo cáo, tính đến ngày 22/5/2024, hầu hết các dự án điện khí đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và chưa có nhiều tiến triển, đặc biệt là 3 dự án Cà Ná, Nghi Sơn, Quỳnh Lập với tổng công suất 4.500 MW vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Các dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư như Hải Lăng giai đoạn 1, Quảng Ninh vẫn chưa hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) theo ý kiến của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo để trình lại Bộ Công Thương thẩm định. Dự án LNG Bạc Liêu, Hiệp Phước giai đoạn 1, Ô Môn 2 chưa hoàn thành công tác đàm phán PPA; dự án Long An I và II chưa hoàn thành công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt FS; 2 dự án BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II: các chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện FS theo quy định để đủ điều kiện phê duyệt.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đã có tiến triển trong công tác thi công, hoàn thành công tác nhận điện ngược từ đường dây 220kV vào sân phân phối 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3. Cùng với đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã tích cực chỉ đạo để giải quyết các tồn tại còn lại trong công tác thuê đất.

Về triển khai đường dây đấu nối để giải tỏa công suất của dự án, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có chỉ đạo cụ thể cho các địa phương, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng để tháo gỡ các khó khăn trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, phê duyệt dự án.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND các tỉnh có dự án điện khí, các chủ đầu tư và đơn vị chức năng của Bộ Công Thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với các tỉnh chưa tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án (gồm có tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Thuận): đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần tại Thông báo số 94/TB-BCT ngày 12/4/2024 của Bộ Công Thương. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, cần phải gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trình phê duyệt FS và triển khai những bước tiếp theo để trước năm 2029 các dự án điện khí tại 3 địa phương này phải được phát điện thương mại.

Đối với các tỉnh, thành phố đã lựa chọn được nhà đầu tư và các dự án đang được triển khai xây dựng (gồm có tỉnh Đồng Nai, TPHCM, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Long An, Bạc Liêu, Bình Thuận, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Cần Thơ): đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân... từ đó chủ động chí đạo giải quyết theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và Bộ Công Thương để chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, tỉnh cần chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể cho từng dự án, với mục tiêu đưa các dự án phát điện thương mại trước năm 2029. Căn cứ vào kế hoạch, tiến độ báo cáo của các chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền sẽ giám sát, đôn đốc, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ nhiều lần.

Đối với các chủ đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải khẩn trương, nghiêm túc và nỗ lực cao nhất để triển khai thực hiện dự án điện khí theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh, báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và với Bộ Công Thương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết.

Ngoài ra, trước ngày 30/6/2024 các chủ đầu tư phải báo cáo với các cấp có thẩm quyền, với Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và chính quyền các tỉnh, thành phố về bản cam kết tiến độ thực hiện dự án với mục tiêu chung, cao nhất là phát điện thương mại trước năm 2029.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải có báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình, kết quả và tiến độ thực hiện dự án, gửi về Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trước ngày 20 hàng tháng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phục vụ các cuộc giao ban thường kỳ hàng tháng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN và PVN phải khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tư cách là chủ đầu tư các dự án. Cụ thể:

Cụ thể, EVN khẩn trương hướng dẫn và ký kết hợp đồng về mua bán điện, hợp đồng đấu nối với các chủ đầu tư; triển khai ngay việc đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án truyền tải để giải tỏa công suất cho các nhà máy nhiệt điện khí theo Quy hoạch điện VIII đối với các dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư. Đối với các dự án đã chọn chủ đầu tư, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

PVN khẩn trương ký các hợp đồng cung cấp khí cho các dự án theo quy định; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với chủ đầu tư các dự án về tổng kho, kho và đường ống dẫn khí… đã có trong quy hoạch được duyệt.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận cuộc họp số 94/TB-BCT ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng, nhất là phải khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án điện khí của các địa phương và nhà đầu tư. Cục Điều tiết điện lực khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Nghị định về khuyến khích phát triển các dự án điện khí và Nghị định về mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo phải tổng hợp tình hình qua báo cáo và qua các đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại các dự án để phục vụ cho các cuộc giao ban và làm báo cáo gửi Chính phủ và Ban Chỉ đạo định kỳ hàng tháng.

Đình Tú (t/h)