Đóng điện dự án mở rộng ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp 220kV Hàm Tân

Thứ năm, 24/12/2020 | 14:20 GMT+7
Mới đây, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành ngăn lộ mới 181 thuộc dự án mở rộng ngăn lộ 110kV-E15 tại trạm biến áp (TBA) 220kV Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Dự án được khởi công từ ngày 29/9/2020 với quy mô là xây dựng 01 ngăn lộ đường dây 110kV hoàn chỉnh tại TBA 220kV Hàm Tân để đấu nối mạch 2 đường dây 110kV TBA 220kV Hàm Tân – TBA 110kV Tân Thành.

Thao tác đóng điện ngăn lộ 110kV - E15 tại TBA 220kV Hàm Tân

Các đợt mưa bão kéo dài nhiều ngày gây ra những khó khăn nhất định trong công tác thi công, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo PTC3, sự phối hợp và theo dõi, bám sát hiện trường của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành TBA 220kV Hàm Tân, Truyền tải điện Bình Thuận cùng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tham gia thi công đã kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thi công giúp hoàn thành dự án đảm bảo về mặt kỹ thuật, chất lượng, đáp ứng tiến độ đã đề ra trước đó.

Ngăn lộ 110kV - E15 vừa đóng điện thành công tại TBA 220kV Hàm Tân, Bình Thuận

Dự án được đưa vào vận hành kịp thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phát triển và sẵn sàng đấu nối các ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Hàm Tân đưa lên lưới truyền tải quốc gia, góp phần giải tỏa công suất của các nguồn năng lượng điện tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là các nhà máy điện mặt trời và các nhà máy điện gió.

Tiến Đạt