Quốc tế

Đức hướng tới tiêu thụ điện hoàn toàn từ các nguồn tái tạo

Thứ năm, 7/4/2022 | 09:03 GMT+7
Mục tiêu mới của Đức là phấn đấu đến năm 2030, 80% tiêu thụ điện năng của đất nước được cung cấp bởi các nguồn năng lượng tái tạo và đến năm 2035, con số này sẽ được nâng lên gần 100%.

Ngày 6/4, Bộ các vấn đề kinh tế và hành động khí hậu Đức công bố một gói dự luật mang tên "Gói Lễ phục sinh". Đây là lần sửa đổi chính sách quan trọng nhất của Đức trong nhiều năm qua nhằm phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Mục tiêu của chính phủ Đức là phấn đấu đến năm 2030, 80% tiêu thụ điện năng của đất nước được cung cấp bởi các nguồn năng lượng tái tạo và đến năm 2035, con số này sẽ được nâng lên gần 100%. 

Theo gói dự luật, đến năm 2030, Đức sẽ tăng gấp đôi công suất điện gió trên đất liền lên đến 115 GW, tăng gấp 3 công suất điện mặt trời lên đến 215 GW và tăng công suất điện gió ngoài khơi lên đến 30 GW.

Nếu các dự luật được Quốc hội Đức thông qua, nước này sẽ trở thành nước đầu tiên trong nhóm G7 đưa mục tiêu đạt gần 100% điện sạch vào năm 2035 vào luật. Các nước thuộc nhóm G7 khác như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada cũng đặt ra các mục tiêu tương tự.

Cụ thể, theo gợi ý của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Liên bang về các vấn đề kinh tế và hành động khí hậu Robert Habeck, Nội các Liên bang ngày 6/4 đã thông qua một loạt dự luật mang tên “Gói Lễ Phục sinh”. Đây là lần sửa đổi chính sách năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Với “Gói Lễ Phục sinh”, nhiều luật năng lượng khác nhau đang được sửa đổi toàn diện để tăng tốc và thúc đẩy nhất quán việc mở rộng năng lượng tái tạo.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Robert Habeckon phát biểu: “Gói lễ Phục sinh là công cụ để thúc đẩy việc mở rộng năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ tăng gần gấp đôi tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ điện trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Chúng tôi đang tăng gấp ba lần tốc độ mở rộng tái tạo - trên mặt nước, trên đất liền và trên mái nhà. Trong tương lai, năng lượng tái tạo sẽ phục vụ lợi ích công cộng và phục vụ an toàn công cộng. Điều này rất quan trọng để bắt kịp tốc độ phát triển. Nhìn chung, với Gói Lễ Phục sinh, chúng tôi đang tạo điều kiện cho an ninh năng lượng và chủ quyền năng lượng ở Đức. Đồng thời, nó đặt nền tảng để nước Đức trở nên trung hòa về khí hậu”.

Đức hướng tới mục tiêu sử dụng hoàn toàn điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Gói lễ Phục sinh được Nội các Liên bang Đức thông qua sẽ được chuyển đến Hạ viện Đức và sau đó sẽ được đưa vào quy trình lập pháp của quốc hội trong bước tiếp theo. Gói dự luật bao gồm các luật riêng lẻ sau dài tổng cộng hơn 500 trang: đạo luật Nguồn năng lượng tái tạo (EEG), đạo luật Năng lượng gió trên biển (WindSeeG), đạo luật Công nghiệp năng lượng (EnWG), đạo luật Kế hoạch các yêu cầu Liên bang (BBPlG), đạo luật Mở rộng thúc đẩy lưới điện (NABEG), các luật và quy định khác trong lĩnh vực năng lượng.

Trọng tâm của gói là nguyên tắc sử dụng năng lượng tái tạo là vì lợi ích công cộng và phục vụ an toàn công cộng. Việc mở rộng năng lượng tái tạo trên đất liền và trên biển sẽ được nâng lên một tầm cao mới hoàn toàn. Đến năm 2030, ít nhất 80% tổng tiêu thụ điện của Đức phải là từ các nguồn tái tạo.

Các biện pháp rộng rãi đang được thực hiện để thúc đẩy việc mở rộng năng lượng tái tạo. Các khu vực mới được quy hoạch để mở rộng điện mặt trời, sự tham gia của các thành phố trong phát triển điện gió và điện mặt trời trên bờ được mở rộng, các địa điểm có lưu lượng gió yếu ngày càng được phát triển và những điều kiện khuôn khổ cho việc mở rộng hệ thống điện mặt trời mái nhà được cải thiện.

Việc mở rộng năng lượng gió ngoài khơi sẽ dựa trên hai trụ cột tương đương nhau trong tương lai. Ngoài việc đấu thầu các khu vực đã được rà soát trước, các khu vực chưa được rà soát trước cũng sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

Việc mở rộng các dạng năng lượng tái tạo và lưới điện đang được đẩy nhanh bằng cách tháo gỡ các vướng mắc và hợp lý hóa các thủ tục quy hoạch và phê duyệt.

Kế hoạch các yêu cầu của liên bang về việc mở rộng lưới điện truyền tải đang được cập nhật và các dự án mới đang được đưa vào hoạt động để lưới điện có thể bắt kịp với việc mở rộng năng lượng tái tạo.

Với việc bãi bỏ phụ phí trong gói dự luật, các quy định về tự tiêu dùng và đặc quyền của ngành công nghiệp sẽ được đơn giản hóa rất nhiều và sẽ đóng góp lớn vào việc giảm bớt tình trạng quan liêu trong luật năng lượng.

Quyền của khách hàng cuối cùng và khả năng giám sát các nhà cung cấp năng lượng của Cơ quan mạng lưới Liên bang sẽ được tăng cường nhằm bảo vệ người tiêu dùng điện và khí đốt tốt hơn nữa trong tương lai.

Lan Anh