Dừng thi công điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp tại Bắc Ninh

Thứ hai, 22/8/2022 | 16:36 GMT+7
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu dừng ngay thi công tại công trường với các doanh nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Liên quan đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà với mục đích tự dùng tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh này ngày 11/8 đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện kiểm tra, rà soát, lập danh sách báo cáo về các doanh nghiệp đã và đang triển khai đầu tư, lắp đặt điện mặt trời thuộc phạm vi khu công nghiệp của mình.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nếu đang triển khai đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải dừng ngai thi công tại công trường.

Với các doanh nghiệp đang có kế hoạch đầu tư, các doanh nghiệp đã lắp đặt hoàn thành, đang hoạt động điện mặt trời mái nhà phải báo cáo cụ thể về quy mô, thông số dự án, tình hình thực hiện.  

Ảnh minh họa

Theo lý giải của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, sau khi rà soát thực tế, tình trạng một số doanh nghiệp đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà khi chưa được các cơ quan chức năng quản lý nhà nước cấp phép, tại thời điểm này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về công trình điện mặt trời mái nhà của cơ quan chức năng.

Vì thế, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh đã đưa ra yêu cầu như trên và đề nghị chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp báo cáo chi tiết bằng văn bản về Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh trước ngày 20/8/2022.

Bắc Ninh hiện có 15 khu công nghiệp tập trung. Tính tới hết năm 2021, các khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút 1.720 dự án thứ cấp (trong đó trong nước là 543 dự án và vốn nước ngoài là 1.177 dự án), với tổng vốn đầu tư tới nay đạt 22,19 tỷ USD. Trong số này có sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như: Canon, Samsung Electronics, Samsung Display, Hồng Hải, Amkor, Gortek...

Theo baodautu.vn