EVNNPT tập trung mọi nguồn lực đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2023

Thứ tư, 17/5/2023 | 09:43 GMT+7
Nhằm thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo cung cấp điện trong các tháng còn lại của năm 2023.

Trong đó, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi tình hình vận hành, đặc biệt đường trục liên kết 500kV Bắc - Nam, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trong giai đoạn truyền tải cao và rà soát, chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố. Tăng cường lực lượng ứng trực vận hành/xử lý sự cố cho các đường dây, phần tử mang tải cao trong các chế độ vận hành cực đoan.

Công nhân EVNNPT kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị tại TBA 500kV Đông Anh (Hà Nội)

Kịp thời bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo cấp̣ điện liên tục, an toàn, ổn định trong thời điểm mùa nắng nóng. Phải đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất. Tất cả các công việc có liên quan hoặc hỗ trợ cho hoạt động đảm bảo cung ứng điện cần được lãnh đạo các đơn vị ưu tiên chỉ đạo và triển khai thực hiện, giải quyết ngay.

Tổng giám đốc EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đưa vào vận hành các hạng mục/công trình đấu nối TBA 220kV Bắc Quang phục vụ nhập khẩu điện từ nước ngoài về Việt Nam; 2 tụ bù ngang 50MVAr còn lại tại TBA 220kV Lưu Xá và các công trình truyền tải điện khác.

Các đơn vị triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả tại đơn vị, tắt những thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Xuân Tiến