Quy hoạch, xây dựng

Gần 8.000 tỷ đồng dành cho đầu tư công tại Đà Nẵng năm 2022

Chủ nhật, 9/1/2022 | 12:15 GMT+7
HĐND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2022 Thành phố Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 7.880,731 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước 7.333 tỷ đồng gồm: nguồn ngân sách tập trung là 2.019 tỷ đồng; cụ thể ngân sách Thành phố 1.961 tỷ đồng, ngân sách huyện Hòa Vang 58 tỷ đồng. Nguồn thu tiền sử dụng đất 2.700 tỷ đồng; trong đó ngân sách Thành phố 2.600 tỷ đồng, ngân sách huyện Hòa Vang 100 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 160 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 535,948 tỷ đồng; nguồn khác 1.917,395 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 547,5 tỷ đồng.

Gần 8.000 tỷ đồng dành cho đầu tư công tại Đà Nẵng năm 2022

Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tập trung bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của lãnh đạo Thành phố đã ký kết với các tỉnh của nước bạn Lào.

Ngoài ra, Thành phố Đà Nẵng sẽ bố trí vốn đầu tư phân cấp cho huyện Hòa Vang; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân; bố trí vốn cho các công trình, nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực...

Trong năm 2021, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng nguồn vốn đầu tư công đối với Thành phố Đà Nẵng là 6.935 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được HĐND Thành phố giao là 9.699 tỷ đồng. Tính đến ngày 17/12/2021, giá trị giải ngân của Thành phố Đà Nẵng đạt 5.390 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch Trung ương giao; 66% kế hoạch Thành phố giao, cao hơn tỷ lệ cùng kỳ năm 2020 (đạt 56,2% kế hoạch Thành phố giao). Trong đó, vốn trong nước giải ngân 4.995 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch Trung ương giao; 66,5% kế hoạch Thành phố giao; vốn ODA: giải ngân 395,185 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch giao.

Nhật Linh